OHAŇKA, Zdeněk. Vliv velikosti částic a způsobu přípravy na hydrataci vápenato-hlinitých fází [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80631. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jan Koplík.
Uložit do Citace PRO