LOŠKOVÁ, Tereza. Extrakce anthokyanových barviv z bezinkových výlisků [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80638. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Milena Vespalcová.
Uložit do Citace PRO