BAJGL, Vojtěch. Internet věcí v praxi [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80734. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Vyroubal.
Uložit do Citace PRO