JURÁK, Petr. Model fyzické vrstvy komunikačního systému IEEE 802.11ah [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80749. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Ladislav Polák.
Uložit do Citace PRO