MAIXNER, Jiří. Návrh a vytvoření aplikace pro ovládání hmotnostních detektorů netěsností Agilent [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80765. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Václav Kaczmarczyk.
Uložit do Citace PRO