ROZSYPAL, Ondřej. Fyzická bezpečnost a management sítě na fyzické vrstvě [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80838. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Hajný.
Uložit do Citace PRO