DĚCKÁ, Klára. Interferometrické měření fázových změn optického svazku v turbulenci [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80873. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Lucie Hudcová.
Uložit do Citace PRO