MATRAS, Jan. Aplikace reaktivních nanočástic do SAC pájecí pasty [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80908. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Starý.
Uložit do Citace PRO