KIRIAKOVSKÝ, Šimon. Individualizace [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81000. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Ondřej Tobola.
Uložit do Citace PRO