DOSTÁL, Jan. Tahokov [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81006. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér sochařství 1. Vedoucí práce Michal Gabriel.
Uložit do Citace PRO