FRONCOVÁ, Tereza. Relax [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81008. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér tělového designu. Vedoucí práce Lenka Klodová.
Uložit do Citace PRO