DVOŘÁKOVÁ, Dana. Politika vody [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81014. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Pavel Sterec.
Uložit do Citace PRO