JAMRICHOVÁ, Kristína. Ušlechtilé, šlechetné a šlechtěné [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 3. Vedoucí práce Petr Kvíčala.
Uložit do Citace PRO