VANĚK, Jakub. Numerické modelování proudění v bezpečnostních objektech malých vodních nádrží [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8104. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jan Jandora.
Uložit do Citace PRO