KRŮPA, Miloslav. Urbanisticko architektonická studie městského nízkopodlažního bydlení [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81051. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Hana Urbášková.
Uložit do Citace PRO