KOZÁK, Jan. Postindustriální město – Svitavské nábřeží Urbanistická studie rozvoje města Brna na východ od centra [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81055. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Luboš Františák.
Uložit do Citace PRO