FALATHOVÁ, Katarína. Příroda. Mezi krajinou a městem [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81127. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jan Mléčka.
Uložit do Citace PRO