VETEŠNÍK, Pavel. Výpočtové porovnání ojnic zážehových motorů [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81241. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Ramík.
Uložit do Citace PRO