ĎURÁNOVÁ, Lucie. Návrh na zlepšení marketingové komunikace společnosti [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81279. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.
Uložit do Citace PRO