PANÁČEK, Jiří. Vytvoření DOA organizace v prostřední VUT v Brně [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81357. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Hlinka.
Uložit do Citace PRO