KERTESZ, Vladimír. Montovaná hala Dunajská Lužná. Stavebně technologické řešení [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8137. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Kovářová.
Uložit do Citace PRO