ZLÁMAL, Josef. Hluk rovinných desek [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81373. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Prokop.
Uložit do Citace PRO