VOJÁČEK, Filip. Návrh komunikačního mixu univerzitního hokejového klubu [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81499. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO