NOVÁKOVÁ, Kateřina. Využitie slepej filtrácie obrazu pre snímky z TEM mikroskopov [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81551. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Potočňák.
Uložit do Citace PRO