BARTOŠ, Dalibor. Určování vzdálenosti a pozice pomocí ultrazvuku [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81589. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Edita Hejátková.
Uložit do Citace PRO