HALATA, Roman. Analýza vlastností MEMS mikrofonů [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81591. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Zdeněk Havránek.
Uložit do Citace PRO