VITULA, Marek. Kamerový zabezpečovací systém s minipočítačem Raspberry Pi [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81608. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jaromír Kolouch.
Uložit do Citace PRO