SEDLÁK, Jakub. Návrh modulu synchronního spínaného zdroje pro automobily [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81610. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Michal Kubíček.
Uložit do Citace PRO