ŠEDINA, Martin. Teslova turbína jako zdroj energie [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81611. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Tomáš Kazda.
Uložit do Citace PRO