ŠTEFANOVIČ, Peter. Hodnocení dynamického poškození kompozitní konstrukce [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81648. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Josef Klement.
Uložit do Citace PRO