BOUCHAL, Patrik. Snížení energetické závislosti panelového domu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81693. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Hejčík.
Uložit do Citace PRO