MALOUŠEK, Jan. Mobilní aplikace pro sport v prostředí Android [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81704. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Petr Kadlec.
Uložit do Citace PRO