PETRÁČEK, Dominik. Řídicí systém proudového transformátoru [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81736. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Václav Kaczmarczyk.
Uložit do Citace PRO