KOVÁČ, Frederik. Měření parametrů trojvinuťového transformátoru [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81751. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Vojtěch Wasserbauer.
Uložit do Citace PRO