MICHÁLKOVÁ, Kateřina. Stanovení organických kyselin ve víně [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81786. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Veronika Řezáčová.
Uložit do Citace PRO