SCHOŘ, Zdeněk. Měření průtoku kapalin [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81810. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Beneš.
Uložit do Citace PRO