BEČIČKA, Martin. Analýza dat získaných z genotypizačních esejí z real-time PCR [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81823. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Jiří Sekora.
Uložit do Citace PRO