KUCHYŇKOVÁ, Barbora. Hodnocení finanční situace podniku [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81878. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Luňáček.
Uložit do Citace PRO