ZLATNÍK, Rostislav. Analýza parametrů podávání práškových materiálů v technologii RF-ICP [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81940. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jan Čížek.
Uložit do Citace PRO