ŠUSTEK, David. Korečkový elevátor pro dopravu potravinářských zrnin [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81962. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Škopán.
Uložit do Citace PRO