MACÍK, Tomáš. Modely spínaných zdrojů v programu Matlab [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82009. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Ivo Pazdera.
Uložit do Citace PRO