HOLASOVÁ, Eva. Kybernetické útoky na operační systémy [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82012. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vlastimil Člupek.
Uložit do Citace PRO