ŠIŠKA, Jakub. Databáze impulsových odezev akustických prostorů s parametrizací mnohonásobných odrazů [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82013. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Miroslav Balík.
Uložit do Citace PRO