SZABARI, Šimon. Návrh pásové pily s automatickou výměnou pilových pásů [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82061. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Kočiš.
Uložit do Citace PRO