PETRJANOŠ, Josef. Dálkově řízený podvodní robot [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82076. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Ondřej Andrš.
Uložit do Citace PRO