ASSZONYI, Ondřej. Konstrukce komory pro odstranění prášku z dílů vyrobených SLM technologií [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82081. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Daniel Koutný.
Uložit do Citace PRO