BUŠ, Martin. Manipulační zařízení pro kontejnery [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82089. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Prokop Pokorný.
Uložit do Citace PRO