NOVOSÁD, Ivan. Mechanické vlastnosti PLA dílů realizovaných 3D tiskem [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82099. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Paloušek.
Uložit do Citace PRO