NĚMEČEK, Tomáš. Nástroje pro vrtání a jejich využití [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82100. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Petra Sliwková.
Uložit do Citace PRO