PÁLKA, Mário. Návrh a implementace struktury vysoce vytížených informačních systémů s webovým rozhraním [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8212. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Radim Burget.
Uložit do Citace PRO